انتخاب رشته کنکور ارشد و دکتری برق

یکی از اصلی ترین مسائل داوطلبان کنکور ارشد، مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد برق، تعیین گرایش و ادامه راه در مقطع بالاتر است.

به همین دلیل ما در مشاور برق امکانات قابل قبولی برای کمک به شما فراهم آورده ایم.

لطفا روی هر کدام از گزینه های 10 گانه بسته انتخاب رشته ما کلیک کنید

انتخاب رشته برق

1.سطح سوالات کنکور امسال چطور بود و از الآن تا کنکور چه کار کنم؟

2.نمونه کارنامه اولیه گرایش الکترونیک در کنکور پارسال

3.نمونه کارنامه اولیه گرایش قدرت در کنکور پارسال

4.نمونه کارنامه اولیه گرایش محابرات در کنکور پارسال

5.نمونه کارنامه اولیه گرایش کنترل در کنکور پارسال

6.نمونه کارنامه اولیه گرایش مهندسی پزشکی در کنکور پارسال

7. رتبه محل قبولی داوطلب های کنکور پارسال

8.برای انتخاب رشته برق شما می توانید به کمک نرم افزار تخمین رتبه بعد از آزمون رتبه خود را تشخیص دهید.

 ورود به نرم افزار تخمین رتبه

9. برای مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد برق به صورت درست و دقیق امکان تخمین رایگان محل قبولی بر اساس کارنامه داوطلب توسط مشاوران سایت فراهم شده است.

فرم انتخاب رشته رایگان

10. برای انجام انتخاب رشته توسط مشاوران سایت مشاور برق، جلسات تلفنی و یا حضوری فراهم شده است.

ثبت نام در طرح مشاوره خصوصی انتخاب رشته