انتخاب رشته رایگان کنکور دکتری برق

انتخاب رشته رایگان کنکور دکتری برق همزمان با شروع فرایند انتخاب رشته توسط مشاور برق انجام می پذیرد.

برای داشتن مشاوره رایگان میتوانید به اینجا بروید.

فرصت انتخاب: از روز شنبه مورخ 98/01/31 تا روز سه‌شنبه مورخ 98/02/03

تعداد کد قابل انتخاب: 50  كدرشته‌محل‌هاي

(دانلود دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي از اینجا).

اسامي معرفي‌شدگان داراي حدنصاب به منظور شركت در مرحله دوم

همراه با برنامه زماني مراجعه به دانشگاههاي مجري

در دهه آخر ارديبهشت ماه 98 

 

بااحترام

مشاور برق

دوستانی که تمایل به داشتن مشاوره رایگان تلفنی هستند، میتوانند در اینجا فرم مشاوره رایگان را پر کنند.

مشاوره رایگان کنکور ارشد برق