ارشد برق و تعداد سوالات دروس:

کنکور ارشد برق در طول سال های اخیر دست خوش تغییرات زیادی بوده است.

اما از سال 96 تا بحال تعداد سوالات و دفترچه به صورت تک دفترچه ای شده است.

مدت پاسخگویی به سوالات 270 دقیقه می باشد.

در این آزمون استفاده از ماشین حساب ممنوع است و نمره منفی نیز لحاظ می شود.

images (1)


سوالات دفترچه ارشد برق:

نخستین درس دفترچه زبان عمومی و تخصصی است با 30 سوال.

دومین درس دفترچه ریاضیات (آمار، ریاضی مهندسی و معادلات دیفرانسیل) است با 15 سوال که سهم هر درس 5 سوال.

سومین درس دفترچه مدارهای الکتریکی 1 و2 است با  15 سوال.

توصیه می شود همه داوطلبان ابتدا با این سه درس پاسخگویی به سوالات را شروع کنند.

سپس به تفکیک گرایش می توان از درس ضریب 4 مورد نظرتان شروع کنید.

بعد از درس ضریب 4 می توان درس های ضریب 2 را انتخاب کرد.

درس بعدی که برای داوطلبان گرایش الگترونیک مهم است، الکترونیک 1و 2 و سیستم های دیجیتال 1 است با 15 سوال.

درس مهم دوستان قدرتی ماشین های الکتریکی 1و2 و تحلیل سیتم های انرژی1 است همراه با 15 سوال.

درس مهم گرایش کنترل سیستم های کنترل خطی است  12 سوال.

درس مهم دوستانی که گرایش مخابرات سیستم را انتخاب کرده اند، سیگنال ها و سیستم ها  است با 12 سوال.

درس مهم دوستان گرایش مخابرات میدان الکترومغناطیس است با 12 سوال.

درسی که فقط برای داوطلبان گرایش مهندسی پزشکی اهمیت دارد، مقدمه ای بر مهندسی پزشکیاست با 12 سوال.

برای دانلود سوالات کنکور ارشد  مهندسی برق 97 بر روی این متن کلیک کنید.

برای دریافت منابع کنکور ارشد اینجا کلیک کنید.

 

برای اطلاع از نحوه بودجه بندی سوالات هر کدام از درس های زیر می توانید به لینک بودجه بندی سوالات کنکور ارشد رشته مهندسی برق در لینک زیر مراجعه کنید.

همچنین به مرور تحلیل و بررسی کارنامه های کنکور ارشد برق 97 در صفحه اینستاگرام مشاور برق قرار می گیرد.اینستاگرام مشاور برق جهت ارایه تحلیل کارنامه های کنکور ارشد برقهمچنین جهت ارسال سوالات مشاوره ای میتوانید سوال خود را به آی دی تلگرام ارسال و جواب را به صورت یک فایل صوتی دریافت کنید.

به امید موفقیت همه مون