سلام

با توجه به اینکه تابستان فصل شروع بسیاری از دواطلبان کنکور ارشد برق هست و برای خیلی از افراد مهم هست که با چه درس هایی مطالعه را شروع کنند، نیاز هست که این اطلاع را داشته باشند که برای هر گرایش ارزش هر درس به چه صورتی است؟

برای همین تصمیم گرفته شد که در جدول هایی ضرایب هر دروس در هر گرایش به صورت جداگانه ارایه و در مورد اهمیت آن ها صحبت های لازم ارایه شود

برای دسترسی به این جداول میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

دروس آزمون و ضرایب آن ها