ضرایب دروس مختلف در ارشد برق 98

ضرایب دروس مختلف در گرایش های متعدد ارشد برق یکی از مهم اطلاعاتی است که داوطلب کنکور ارشد مهندسی برق نیاز دارد.

اینکه هر کدام از این دروس برای هر گرایش از چه اهمیتی برخوردار هستند.

در این متن به بررسی این مطلب پرداخته می شود.

ضرایب هر کدام از دروس در کنکور ارشد برق 98


گرایش الکترونیک:

ضرایب دروس در کنکور ارشد مهندسی برق:زبان انگلیسیمجموعه ریاضیات

(آمار، معادلات، ریاضی مهندسی)

مدارهای الکتریکی 1و2الکترونیک 1و2   و

سیستم های دیحیتال

ماشین 1و2              و

تحلیل سیستم های انرژی

(بررسی سیستم قدرت سابق)

کنترل خطیتجزیه و تحلیل

سیگنال و سیستم

الکترومغناطیس
مهندسی برق الکترونیکمدارات مجتمع خطی23341122
افزاره های میکرو و نانو الکترونیک23341122
سیستم های الکترونیک دیجیتال23341122

 

همانطور که در جدول بالا دیده می شود برای همه زیر گرایش های الکترونیک، ضرایب دروس یکسان است

و شما نیازی به تعیین زیر گرایش خود مانند مدارات مجتمع خطی و یا دیجیتال و نانو الکترونیک نیستید

و صرفا اگر در کنکور ارشد برق به گرایش الکترونیک علاقمند باشید،

ضرایب هر 8 درس برای شما در هر سه گرایش برابر خواهد بود.

طبق جدول فوق و به ترتیب اهمیت توصیه می شود دروس

الگترونیک-دیجیتال و مدار1و2  و مجموعه ریاضیات و زبان در استارت کار مطالعاتی شما قرار بگیرند

و در ادامه می توان بر روی درس سیگنال نیز سرمایه گذاری کرد.

جهت مشاوره رایگان برای استارت مطالعه میتوانید فرم مشاوره رایگان کنکور ارشد برق را پر کنید تا در 24 ساعت آتی وقت مشاوره شما تنظیم شود.


گرایش کنترل:

ضرایب دروس در کنکور ارشد مهندسی برق:زبان انگلیسیمجموعه ریاضیات

(آمار، معادلات، ریاضی مهندسی)

مدارهای الکتریکی 1و2الکترونیک 1و2   و

سیستم های دیحیتال

ماشین 1و2              و

تحلیل سیستم های انرژی

(بررسی سیستم قدرت سابق)

کنترل خطیتجزیه و تحلیل

سیگنال و سیستم

الکترومغناطیس
مهندسی برق کنترل23312421
گرایش کنترل در کنکور ارشد برق تنها دارای یک زیر گرایش است
که بعد از اینکه دانشجویان وارد مقطع ارشد شدند بر اساس انتخاب استاد راهنما و موضع تز
زیرگرایش های متفاوتی برای آن ها ایجاد می گردد.
در کنکور ارشد برق برای موفقیت در این گرایش بهتر است که استارت مطالعه
با درس های کنترل، مدار، ریاضیات و زبان باشد و در ادامه می توان دروس ضریب2 را نیز در برنامه گنجاند
جهت ارسال سوالات و دریافت جواب به صورت ویس
می توانید عضو کانال تلگرام مشاور برق شده و سوالات خود را پرسیده
و جواب را حداکثر 24 ساعت بعد به صورت یک فایل صوتی دریافت کنید.


گرایش مهندسی پزشکی

ضرایب دروس در کنکور ارشد مهندسی برق:زبان انگلیسیمجموعه ریاضیات

(آمار، معادلات، ریاضی مهندسی)

مدارهای الکتریکی 1و2الکترونیک 1و2   و

سیستم های دیحیتال

ماشین 1و2              و

تحلیل سیستم های انرژی

(بررسی سیستم قدرت سابق)

کنترل خطیتجزیه و تحلیل

سیگنال و سیستم

الکترومغناطیس

یا

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی بیوالکترونیک23331441
فناوری اطلاعات23331441
گرایش مهندسی پزشکی در کنکور ارشد برق دارای دو زیر گرایش است
که ضرایب دروس برای هر دو یکسان است و نیازی به تعیین زیر گرایش در ابتدای مطالعه وجود ندارد.
برای شروع مطالعه کنکوری در این گرایش بهتر است دروس
کنترل یا سیگنال، مدار، الکترونیک یا ریاضی، و زبان در برنامه قرار بگیرد
و در ادامه دروس بیشتر وارد شود. 
برای دریافت برنامه شروع و استارت کنکوری مطالعه کردن برای کنکور ارشد برق می توانید فرم درخواست مشاوره رایگان را پر کنید
تا ظرف 24 ساعت وقت مشاوره رایگان شما با استاد یاراحمدی تنظیم گردد.


گرایش قدرت:

ضرایب دروس در کنکور ارشد مهندسی برق:زبان انگلیسیمجموعه ریاضیات

(آمار، معادلات، ریاضی مهندسی)

مدارهای الکتریکی 1و2الکترونیک 1و2   و

سیستم های دیحیتال

ماشین 1و2              و

تحلیل سیستم های انرژی

(بررسی سیستم قدرت سابق)

کنترل خطیتجزیه و تحلیل

سیگنال و سیستم

الکترومغناطیس
مهندسی برق قدرتسیستم های قدرت23314211
الکترونیک قدرت و ماشین الکتریکی23314211
برنامه ریزی و مدیریت سیستم انرژی23314211
سامانه برقی و حمل و نقل23314211
گرایش قدرت در کنکور ارشد برق به 4 زیر گرایش تقسیم شده است
برای همین داوطلبان عزیزی که قصد ادامه تصصیل در این زیر گرایش را دارند باید بعد از دروس ضریب 3،
طبق این جدول توصیه می شود که دانشجویان عزیز ابتدا به مطالعه
دروس ماشین-بررسی، مدار و ریاضیات و زبان پردازند
جهت ارسال سوالات و دریافت جواب به صورت ویس
می توانید عضو کانال تلگرام مشاور برق شده و سوالات خود را پرسیده
و جواب را حداکثر 24 ساعت بعد به صورت یک فایل صوتی دریافت کنید.


گرایش مخابرات:

ضرایب دروس در کنکور ارشد مهندسی برق:زبان انگلیسیمجموعه ریاضیات

(آمار، معادلات، ریاضی مهندسی)

مدارهای الکتریکی 1و2الکترونیک 1و2   و

سیستم های دیحیتال

ماشین 1و2              و

تحلیل سیستم های انرژی

(بررسی سیستم قدرت سابق)

کنترل خطیتجزیه و تحلیل

سیگنال و سیستم

الکترومغناطیس
مهندسی برق مخابراتمخابرات میدان و موج، نوری23321124
مخابرات سیستم23321142
مخابرات امن و رمز نگاری23321142
شبکه های مخابراتی23321142

گرایش مخابرات در کنکور ارشد برق شامل 4 زیر گرایش می باشد که بجز گرایش “مخابرات میدان، موج و مخابرات نوری”

سایر گرایش ها ضرایب یکسانی در دروس کنکوری دارا می باشند.

عمده تفاوت این گرایش با بقیه گرایش ها بر سر درس بسیار مهم و

ضریب 4 مغناطیس می باشد که در این گرایش الگترومغناطیس ضریب 4 دارد،

در حالی که سایر زیر گرایش ها در درس سیگنال دارای ضریب 4 می باشند.

به داوطلبان کنکور ارشد برق توصیه می شود که برای شروع حتما

درس های مدار، ریاضیات و زبان و بسته به گرایش سیگنال یا مغناطیس را وارد بر نامه خود کنند

و در ادامه و در صورتی که برنامه به انها اجازه داد، سایر دروس را نیز مطالعه کنند

برای دریافت برنامه شروع و استارت کنکوری مطالعه کردن برای کنکور ارشد برق 

می توانید فرم درخواست مشاوره رایگان را پر کنید

تا ظرف 24 ساعت وقت مشاوره رایگان شما با استاد یاراحمدی تنظیم گردد.