این پست در جواب سوال بسیاری از دوستان هست که ایا میتوان از دی ماه شروع کرد و نتیجه گرفت؟

جواب به صورت مالتی مدیا ارایه شده است

جهت دیدن این فیلم روی متن کلیک کنین