دکتری برق

کنترل خطی در کنکور ارشد برق ، سدی بزرگ برای داوطلبان آزمون
کنترل خطی در کنکور ارشد برق ، مقدمه: هدف از این نوشتار تحلیل کنترل خطی در کنکور ارشد برق به عنوان یکی از چالشی ترین دروس کارشناسی رشته مهندسی برق (و از مواد آزمون کنکور کارشناسی ارشد و دکتری) می باشد. درس کنترل به صورت کلی و اختصار و ...
Read More
انتخاب رشته رایگان کنکور دکتری برق
انتخاب رشته رایگان کنکور دکتری برق انتخاب رشته رایگان کنکور دکتری برق همزمان با شروع فرایند انتخاب رشته توسط مشاور برق انجام می پذیرد. برای داشتن مشاوره رایگان میتوانید به اینجا بروید. فرصت انتخاب: از روز شنبه مورخ 98/01/31 تا روز سه‌شنبه مورخ 98/02/03 تعداد کد قابل انتخاب: 50  ...
Read More