رتبه بندی دانشگاه ها

رنکینگ دانشگاه های ایران 2018 در نظام رتبه بندی وبومتریکس
رنکینگ دانشگاه های ایران و جهان بر اساس نظام رتبه بندی وبومتریکس(Webometrics) بر اساس جدیدترین رنکینگ دانشگاه های ایران در نظام وبو متریکس دانشگاه تهران در صدر جدول دانشگاه های ایران قرار دارد و رتبه جهانی آن 388 و رتبه ان در سطح کشورهای خاور میانه 5 است. پس ...
Read More
رنکینگ دانشگاه های جهان 2018 در نظام رتبه بندی شانگهای
بدون نظر
رنکینگ دانشگاه های جهان در سال 2018 رنکینگ دانشگاه های جهان در سال 2018 بر اساس نظام رتبه بندی شانگهای اعلام شد. نظام رتبه‌بندی دانشگاه شانگهای به منظور انجام ارزیابی دقیق تر از عملکرد دانشگاه و ارائه رتبه‌بندی جامع از جایگاه دانشگاه در سطح جهانی اعلام می گردد. این ...
Read More
رتبه بندی دانشگاه های ایران در رشته مهندسی برق
رتبه بندی دانشگاه های ایران در رشته مهندسی برق در سال 2018 رتبه بندی دانشگاه های ایران در سال 2018 اعلام شد. این رتبه بندی بر اساس نظام رتبه بندی شانگاهی ارایه شده است. در این رتبه بندی که هر ساله ارایه می شود دانشگاه MIT رتبه نخست جهان ...
Read More