ثبت نام ورودی های جدید دانشگاه تربیت مدرس

ثبت نام ورودی های ارشد برق تربیت مدرس ثبت نام از ورودی های مقطع ارشد برق تربیت مدرس در نیمه سوم شهریور انجام خواهد شد. و ثبت نام اینترنتی از داوطلبان انجام خواهد شد. بر اساس اطلاعیه این دانشگاه که امروز بر روی سایت دانشگاه تربیت مدرس قرار گرفت. ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان ورودی …

ثبت نام ورودی های جدید دانشگاه تربیت مدرس ادامۀ مطلب »