حل سوالات مدار کنکور ارشد برق به صورت مالتی مدیا

حل تست مدار کنکور ارشد برق به صورت مالتی مدیا و آموزش مدار ارشد برق در این صفحه ارائه خواهد شد.

دوستانی که درخواست حل سوالات خاصی دارند میتوانند سوالات خود را ارسال کنند.

آموزش مدار ارشد برق


آموزش مدار ارشد برق نیز یکی دیگر از اهداف این صفحه است.

به همین خاطر به مرور فیلم های آموزش مدار ارشد برق در این صفحه قرار می گیرد.

توصیه می شود حتما مالتی مدیای آموزش مدار ارشد برق را در اینجا مشاهده نمایید.

تست مدار کنکور ارشد برق


1.اولین سوال، تست مدار کنکور ارشد برق 97  در موضوع فازور ها است که در اینجا فیلم مالتی مدیا آن قرار گرفته است.

2. سوال بعدی یک تست کنکوری است که توسط دوستان طرح مشاوره سوال شده که فیلم مالتی مدیای آن اینجاست.

3.تستی که دراینجا دیده می شود، در بحث مدارهای مرتبه دوم مختلط هست که توسط دانشجوی طرح مشاوره سوال شد.

4.حل تست مدار کنکور ارشد مبحث مدارهای مرتبه اول به صورت مالتی مدیا

5. حل تست مدار مبحث مقاومت معادل گیری به صورت مالتی مدیا

6.حل تست کنکور ارشد برق بحث مدارهای مرتبه اول به صورت مالتی مدیا

کانال تلگرام مشاور برق
مرجع صوتی پرسش و پاسخ سوالات مشاوره ای کنکور ارشد و دکتری و اپلای مهندسی برق