نمونه کارنامه ارشد 97 قدرت

این پست به ارایه نمونه کارنامه ارشد 97 گرایش قدرت پرداخته شده است. سعی می شود به مرور کارنامه های سایر گرایش های مهندسی برق در کنکور ارشد سال 97 نیز به صورت جداگانه قرار بگیرد.


عکس اول مربوط به رتبه 48 در کنکور ارشد برق سال 97 در گرایش قدرت است.

نمونه کارنامه ارشد 97 قدرت


عکس بعد مربوط به رتبه 82 در سهمیه در کنکور ارشد برق سال 97 در گرایش قدرت است.

نمونه کارنامه ارشد 97 قدرت


نمونه بعدی مربوط به رتبه 118 کنکور کارشناسی ارشد برق گرایش قدرت 1397 است.

نمونه کارنامه ارشد 97 قدرت


عکس بعد مربوط به رتبه 190 کنکور ارشد مهندسی برق گرایش قدرت 1397 است.

نمونه کارنامه ارشد 97 قدرت


عکس بعد مربوط به رتبه 217 در کنکور ارشد برق سال 97 در گرایش قدرت است.

نمونه کارنامه ارشد 97 قدرت


عکس بعد مربوط به رتبه 554 مهندسی برق گرایش قدرت در سال  1397 است.

نمونه کارنامه ارشد 97 قدرت


کارنامه بعد مربوط به رتبه 760 گرایش مهندسی قدرت کنکور ارشد برق 1397 است.

نمونه کارنامه ارشد 97 قدرت


عکس بعد مربوط به رتبه 1252 در کنکور ارشد مهندسی برق سال 1397 در گرایش مهندسی قدرت است.

نمونه کارنامه ارشد 97 قدرت


عکس بعد مربوط به رتبه 1431 در کنکور ارشد برق سال 97 در گرایش مهندسی قدرت است.

نمونه کارنامه ارشد 97 قدرت


عکس بعد مربوط به رتبه 1666 در کنکور ارشد برق سال 97 در گرایش مهندسی قدرت است.

نمونه کارنامه ارشد 97 قدرت


عکس بعد مربوط به رتبه 2040  در کنکور ارشد برق سال 97 در گرایش مهندسی قدرت است.

نمونه کارنامه ارشد 97 قدرت


عکس بعد مربوط به رتبه 2362 در کنکور ارشد برق سال 97 در گرایش مهندسی قدرت است.

نمونه کارنامه ارشد 97 قدرت


 در مطالب بالا به بیان نمونه کارنامه ارشد 97 قدرت پرداخته شد.

برای دیدن کارنامه های سایر گرایش ها می توانید به صفحه اصلی کارنامه های وب سایت در اینجا مراجعه فرمایید.

همچنین برای دیدن محل قبولی دوستان سال قبل در طرح مشاوره میتوانید به این صفحه مراجعه فرمایید.

و همینطور برای دیدن مالتی مدیای معرفی طرح مشاوره و ضرورت وجود یک مشاور در کنار شما تا کنکور لطفا این فیلم را مشاهده فرمایید.

جهت اطلاع از جزییات طرح مشاوره ارشد 99 نیز  میتوانید به این صفحه مراجعه کنید.

مالتی مدیای طرح مشاوره کنکور ارشد برق 99 هم میتوانید در اینجا مشاهده کنید.


به امید موفقیت همه مون

کانال تلگرام مشاور برق
مرجع صوتی پرسش و پاسخ سوالات مشاوره ای کنکور ارشد و دکتری و اپلای مهندسی برق