نمونه کارنامه ارشد 97 کنترل

این پست به ارایه نمونه کارنامه ارشد 97 گرایش کنترل پرداخته شده است.سعی می شود به مرور کارنامه های سایر گرایش های مهندسی برق در کنکور ارشد سال 97 نیز به صورت جداگانه قرار بگیرد.

اولین نمونه مربوط به رتبه 22 کنکور کارشناسی ارشد برق گرایش کنترل  1397 است.

نمونه کارنامه ارشد 97 کنترل


عکس بعد مربوط به رتبه 33 در کنکور ارشد برق سال 97 در گرایش کنترل است.

نمونه کارنامه ارشد 97 کنترل


عکس بعد مربوط به رتبه 60 در سهمیه در کنکور ارشد برق سال 97 در گرایش کنترل است.

نمونه کارنامه ارشد 97 کنترل


نمونه بعدی مربوط به رتبه 152 کنکور کارشناسی ارشد برق گرایش کنترل  1397 است.

نمونه کارنامه ارشد 97 کنترل


عکس بعد مربوط به رتبه 201 کنکور ارشد مهندسی برق گرایش کنترل 1397 است.

نمونه کارنامه ارشد 97 کنترل


عکس بعد مربوط به رتبه 541 در کنکور ارشد برق سال 97 در گرایش کنترل است.

نمونه کارنامه ارشد 97 کنترل


عکس بعد مربوط به رتبه 695 مهندسی برق گرایش کنترل در سال  1397 است.

نمونه کارنامه ارشد 97 کنترل


کارنامه بعد مربوط به رتبه 1286 گرایش مهندسی کنترل کنکور ارشد برق 1397 است.

نمونه کارنامه ارشد 97 کنترل


عکس بعد مربوط به رتبه 2051 در کنکور ارشد مهندسی برق سال 1397 در گرایش مهندسی کنترل است.

نمونه کارنامه ارشد 97 کنترل


عکس بعد مربوط به رتبه 3487 در کنکور ارشد برق سال 97 در گرایش مهندسی کنترل است.

کنترل ارشد برق


عکس بعد مربوط به رتبه 4567 در کنکور ارشد برق سال 97 در گرایش مهندسی کنترل است.

کنترل ارشد برق


 در مطالب بالا به بیان نمونه کارنامه ارشد 97 کنترل پرداخته شد.

برای دیدن کارنامه های سایر گرایش ها می توانید به صفحه اصلی کارنامه های وب سایت در اینجا مراجعه فرمایید.

همچنین برای دیدن محل قبولی دوستان سال قبل در طرح مشاوره میتوانید به این صفحه مراجعه فرمایید.

و همینطور برای دیدن مالتی مدیای معرفی طرح مشاوره و ضرورت وجود یک مشاور در کنار شما تا کنکور لطفا این فیلم را مشاهده فرمایید.

جهت اطلاع از جزییات طرح مشاوره ارشد 99 نیز  میتوانید به این صفحه مراجعه کنید.

مالتی مدیای طرح مشاوره کنکور ارشد برق 99 هم میتوانید در اینجا مشاهده کنید.


به امید موفقیت همه مون

کانال تلگرام مشاور برق
مرجع صوتی پرسش و پاسخ سوالات مشاوره ای کنکور ارشد و دکتری و اپلای مهندسی برق