خدمات مشاوره‌ای

Neutral Instagram Post with Circle Frame (8)
Neutral Instagram Post with Circle Frame (5)
Neutral Instagram Post with Circle Frame (2)
Neutral Instagram Post with Circle Frame (7)
Neutral Instagram Post with Circle Frame (6)
Neutral Instagram Post with Circle Frame (3)
ثبت نام در طرح مشاوره 1401
Neutral Instagram Post with Circle Frame (9)

دروس تخصصی کنکور ارشد و دکتری برق

تیم مشاور برق

احمد یاراحمدی

دانشجوی دکتری الکترونیک

دانشگاه تربیت مدرس

علی عابدی

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

دانشگاه صنعتی شریف

محمدعلی عباس نژاد

محمدعلی عباس نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد قدرت

دانشگاه صنعتی شریف

محمدحسین فریدنی

دانشجوی کارشناسی ارشد قدرت

دانشگاه خواجه نصیر

احسان ضیا

 دکتری مهندسی برق الکترونیک 

دانشگاه شهید چمران 

محمد گنج ‌خانی

دانشجوی کارشناسی ارشد قدرت

دانشگاه صنعتی شریف

ویدئوهای مشاور برق

خدمات عمومی

111 (6)
Untitled (3)
unnamed (1)
Untitled5 (1)

راه های ارتباط با مشاور برق