مشاور کنکور ارشد برق و نتایج طرح مشاوره 99 تیم مشاور برق

مشاور کنکور ارشد برق یکی از فاکتورهای موثر در نتیجه گرفتن یک داوطلب است.

امسال نیز مانند سال های قبل تیم مشاور برق برای کنکور ارشد برق 99 طرح مشاوره تا کنکور را ارایه کرد که الحمدلله نتایج آن مانند سال های قبل بسیار خوب و رو به جلو بود و امسال 59 درصد  (با کم و زیاد اون چون برخی از دوستان هنوز اعلام نکرده اند) از دوستانی که در طرح مشاوره  آقای احمد یاراحمدی حضور داشتند، شانس قبولی در دانشگاه های تهران را دارا هستند که در لیست زیر آمار قبولی این افراد دیده می شود.

البته توجه شود که در این لیست دوستانی که تمایل به عدم درج نام کامل خود را داشته اند، مخفف شده اند و چند نفر از دوستان نیز تمایلی به ذکر نام و رتبه خود در این لیست نداشته اند که به این نظر احترام گذاشته شده است.

همچنین نتایج بچه های طرح مشاوره کنکور ارشد برق 98 در اینجا نتایچ بچه های طرح مشاوره کنکور ارشد برق 97 در اینجا نتایج بچه های طرح مشاوره کنکور ارشد برق 96 در اینجا

دیده می شود.

همچنین اینجا میتونین نظر بچه ها در خصوص مشاوره های امسال و مشاوره کنکور ارشد برق 99 ببینید و همچنین اینجا میتونین نظر بچه ها در خصوص مشاوره های امسال و مشاوره کنکور ارشد برق 98 ببینید.

لیست بچه های طرح مشاوره استاد یاراحمدی
ردیف نام و نام خانوادگی رتبه دانشگاه دوره کارشناسی پیش بینی محل قبولی  رشته و دانشگاه قبولی کنکور ارشد
1 مجتبی مجیدی 5 قدرت، 8 مکاترونیک دانشگاه رازی کرمانشاه 3 دانشگاه برتر سیستم قدرت دانشگاه صنعتی شریف
2 نوید دانش مزیان 4 الکترونیک، 5 مهندسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران 5 دانشگاه برتر الکترونیک دیجیتال دانشگاه صنعتی شریف
3 اله بساک 7 الکترونیک، 12مخابرات سیستم دانشگاه الزهرا تهران 3 دانشگاه برتر مخابرات سیستم دانشگاه صنعتی شریف
4 مریم. ع. 22 مهندسی پزشکی دانشگاه دانشگاه آزاد تهران 3 دانشگاه برتر ؟
5 رضا چشمی 68 قدرت دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار 3 دانشگاه برتر سیستم قدرت دانشگاه تهران
6 ف. ز 60 مخابرات دانشگاه لرستان 3 دانشگاه برتر مخابرات، شبکه مخابراتی، دانشگاه تهران
7 سیدعلی دخیل علیان 135 الکترونیک دانشگاه آزاد خمینی شهر 5 دانشگاه برتر ؟
8 ایمان جوکار 159 کنترل دانشگاه فنی انقلاب اسلامی تهران 3 دانشگاه برتر کنترل دانشگاه صنعتی امیرکبیر
9 سهیل. م. 149 کنترل دانشگاه آزاد واحد جهرم 5 دانشگاه برتر کنترل دانشگاه تهران
10 مهدی. ت. 178 مخابرات میدان دانشگاه یاسوج 5 دانشگاه برتر مخابرات میدان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
11 رسول. ب. 185 قدرت دانشگاه آزاد سیستان و بلوچستان 5 دانشگاه برتر سیستم قدرت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
12 هدیه. ل. 197 مخابرات میدان دانشگاه آزاد تهران 5 دانشگاه برتر مخابرات میدان دانشگاه تهران
13 د. س. 208 الکترونیک دانشگاه صنعتی ارومیه 5 دانشگاه برتر مدار مجتمع الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
14 هانیه. ارجمندی 224 قدرت دانشگاه صنعتی سهند تبریز 5 دانشگاه برتر الکترونیک قدرت دانشگاه علم و صنعت
15 میلاد. ر. 243 الکترونیک دانشگاه آزاد ابهر 3 دانشگاه برتر مدار مجتمع الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس
16 علی. ق. 258 مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 3 دانشگاه برتر مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
17 محمد. ط. 267 کنترل دانشگاه فنی مشهد 5 دانشگاه برتر کنترل دانشگاه صنعتی امیرکبیر
18 هادی. گ. 271 مخابرات سیستم دانشگاه لرستان 5 دانشگاه برتر مخابرات سیستم دانشگاه تربیت مدرس
19 طبیه. د. 287 الکترونیک دانشگاه فسا 5 دانشگاه برتر الکترونیک ادوات نیمه هادی دانشگاه امیرکبیر
20 رضا. شادکام 297 قدرت دانشگاه پیام نور 5 دانشگاه برتر سیستم قدرت دانشگاه تربیت مدرس
21 داوود ک. 307 مخابرات میدان دانشگاه آزاد کرج 5 دانشگاه برتر مخابرات میدان دانشگاه علم و صنعت
22 مهدی. ش .            311مخابرات سیستم دانشگاه بوعلی همدان 5 دانشگاه برتر مخابرات سیستم دانشگاه علم و صنعت
23 هدی. ب. 316 مخابرات سیستم دانشگاه پیام نور 5 دانشگاه برتر مخابرات سیستم دانشگاه علم و صنعت
24 رضا. ن. 322 قدرت دانشگاه زنجان 5 دانشگاه برتر سیستم قدرت دانشگاه تربیت مدرس
25 شیدا. ل. 351 قدرت دانشگاه صنعتی سیرجان 5 دانشگاه برتر سیستم قدرت دانشگاه تربیت مدرس
26 مهدیه. د. 353 مخابرات سیستم دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه های تهران
27 علی. ح. 359 الکترونیک دانشگاه غیرانتفاعی گلستان دانشگاه های تهران مدار مجتمع دانشگاه خواجه نصیر
28 علی. ی. 361 الکترونیک دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه های تهران مدار مجتمع دانشگاه خواجه نصیر
29 محمد. ب. 376 کنترل دانشگاه آزاد مرند دانشگاه های تهران کنترل دانشگاه تربیت مدرس
30 کوروش. ی. 377 مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد مشهد دانشگاه های تهران مهندسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
31 م. ب. 381 قدرت دانشگاه آزاد اراک دانشگاه های تهران الکترونیک قدرت دانشگاه تربیت مدرس
32 فائزه حاجقلی 385 الکترونیک دانشگاه غیر انتفاعی آل طه تهران دانشگاه های تهران مدار مجتمع الکترونیک تربیت مدرس
33 مهدی ز. 431 هوافضا دانشگاه آزاد فسا دانشگاه های تهران هوافضا شیراز
34 صفا مشعلی 443 قدرت غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی اهواز 5 دانشگاه برتر الکترونیک قدرت دانشگاه تربیت مدرس
35 محدثه. ظ. 437 مخابرات سیستم دانشگاه خلیج فارس بوشهر دانشگاه های تهران مخابرات سیستم دانشگاه تربیت مدرس
36 نیکی. ل. 471 الکترونیک دانشگاه فنی حرفه ای کرمان دانشگاه های تهران مدار مجتمع الکترونیک دانشگاه  شهید بهشتی
37 پوریا ع. 480 کنترل دانشگاه اراک دانشگاه های تهران کنترل دانشگاه خواجه نصیر
38 علی. ن. 409 مهندسی پزشکی دانشگاه هرمزگان دانشگاه های تهران مهندسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
39 شیرین رجب پور 486 مهندسی پزشکی دانشگاه دانشگاه یزد 5 دانشگاه برتر مهندسی پزشکی دانشگاه خواجه نصیر
40 س. م. 677 قدرت دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ دانشگاه های تهران الکترونیک قدرت دانشگاه  شهید بهشتی
41 نفیسه. ز. 706 کنترل دانشگاه تبریز دانشگاه های تهران کنترل دانشگاه علم و صنعت
42 آرین مهدویانی 803 قدرت دانشگاه کاشان 5 دانشگاه برتر الکترونیک قدرت دانشگاه  شهید بهشتی
43 ف. آ. رتبه 809 مخابرات سیستم غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی اصفهان دانشگاه های تهران
44 طیبه غ. 1153 الکترونیک دانشگاه غیرانتفاعی چهل ستون دانشگاه های تهران مدار مجمتع صنعتی اصفهان
45 دنا ع. 1499 الکترونیک دانشگاه جندی شاپور دزفول دانشگاه های تهران مهندسی هسته ای کاربرد پرتو شهید بهشتی

علت برخی ناهماهنگی های ظاهری  در ترتیب انتخاب های دوستان در این مطلب است که 1. در این لیست دوستانی که روزانه یا شبانه بوده اند مشخص نشده اند، 2. برخی افردا دانشگاه های پایین تر را به دلایلی بالاتر از دانشگاه های سطح بالاتر انتخاب کرده اند

لیست بچه های طرح مشاوره استاد عابدی
ردیف نام و نام خانوادگی رتبه دانشگاه دوره کارشناسی پیش بینی محل قبولی  رشته و دانشگاه قبولی کنکور ارشد
1 م.زرکوب الکترونیک:581 م.پزشکی:700 مخابرات:634 دولتی زنجان پنچ دانشگاه برتر تهران مدار مجتمع-شهید بهشتی
2 س.علیکایی م.پزشکی:287 کنترل:559 علوم تحقیقات 3 دانشگاه برتر تهران م.پزشکی امیرکبیر
3 م.زرکوب وزارت بهداشت م.پزشکی:17 دولتی زنجان علوم پزشکی بهشتی یا اصفهان علوم پزشکی اصفهان
4 زهرا ر. الکترونیک:283 م.پزشکی:265 صنعتی همدان 3 دانشگاه برتر تهران م.پزشکی امیرکبیر
5 هانیه شجاعی کنترل:1123 شهید بهشتی دانشگاه های تهران کنترل مالک اشتر تهران
6 ا.کریمی م.پزشکی:48 بجنورد دانشگاه کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
7 ف.قره باغی م.پزشکی:25 امیرکبیر 3 دانشگاه برتر دانشگاه صنعتی شریف
8 م.رمضانی کنترل:1200 آزاد تبریز خواجه نصیر یا بهشتی شبانه شهید بهشتی
9 ن.نجابتی م.پزشکی:124 علوم تحقیقات 3 دانشگاه برتر دانشگاه تهران
10 علی معصومی الکترونیک:78 امیرکبیر 3 دانشگاه برتر دانشگاه تهران
11 محمد شکوری مخابرات : 900 آزاد همدان اصفهان یا خواجه نصیر اصفهان
12 میلاد حقیقی م.پزشکی:185 علوم تحقیقات 3 دانشگاه برتر امیرکبیر
13 علیا کریمی م.پزشکی:1124 رشت صنعتی بابل صنعتی بابل
نکته پایانی:

امسال هم طرح مشاوره ارشد برق برای کنکور ارشد برق 1400 رو داریم درست مثل طرح مشاوره کنکور ارشد برق 99 که نتایجش رو بالا دیدین جزییات این طرح رو اینجا میتونید مشاهده کنید و اینجا میتونید برای دریافت جلسه مشاوره رایگان ثبت نام کنید و اینجا هم میتونید در طرح های مشاوره ای ثبت نام کنید برای مشاوره با استاد یاراحمدی برای ارشد برق میتونید هر زمان که خواستید ثبت نام کنید تنها محدودیت، پر شدن ظرفیت هاست که هر زمان ظرفیت اعضای طرح پر بشن دیگه امکان افزایش ظرفیت وجود نداره.! به امید پیروزی همه مون احمد یاراحمدی دانشجوی دکتری الکترونیک در دانشگاه تربیت مدرس و مشاور تخصصی کنکور ارشد برق از سال 91

کانال تلگرام مشاور برق
مرجع صوتی پرسش و پاسخ سوالات مشاوره ای کنکور ارشد و دکتری و اپلای مهندسی برق