تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به آن ها

کنکور ارشد برق در طول سال های اخیر دست خوش تغییرات زیادی شده است. اما از سال 96 تا بحال دفترچه سوالات به صورت تک دفترچه ای شده است.

مدت پاسخگویی به سوالات 270 دقیقه می باشد.

در این آزمون استفاده از ماشین حساب ممنوع است و نمره منفی نیز لحاظ می شود.

images (1)


سوالات دفترچه ارشد برق:

نخستین درس دفترچه، زبان عمومی و تخصصی است با 30 سوال.

دومین درس دفترچه، ریاضیات (آمار، ریاضی مهندسی و معادلات دیفرانسیل) با 15 سوال است که سهم هر درس 5 سوال است.

سومین درس دفترچه، مدارهای الکتریکی 1 و 2 با  15 سوال است.

توصیه می شود همه داوطلبان ابتدا با این سه درس پاسخگویی به سوالات را شروع کنند.

سپس به تفکیک گرایش می توانید از درس ضریب 4 مورد نظرتان شروع کنید.

بعد از درس ضریب 4 می توان درس های ضریب 2 را انتخاب کرد.

درس بعدی که برای داوطلبان گرایش الگترونیک مهم است، الکترونیک 1و 2 و سیستم های دیجیتال 1 با 15 سوال است.

درس مهم دوستان قدرتی ماشین های الکتریکی 1و2 و تحلیل سیستم های انرژی1 همراه با 15 سوال است.

درس مهم گرایش کنترل سیستم های کنترل خطی با 12 سوال است.

درس مهم دوستانی که گرایش مخابرات سیستم را انتخاب کرده اند، سیگنال ها و سیستم ها با 12 سوال است.

درس مهم دوستان گرایش مخابرات میدان، الکترومغناطیس با 12 سوال است.

درسی که فقط برای داوطلبان گرایش مهندسی پزشکی اهمیت دارد، مقدمه ای بر مهندسی پزشکی با 12 سوال است.

کانال تلگرام مشاور برق
مرجع صوتی پرسش و پاسخ سوالات مشاوره ای کنکور ارشد و دکتری و اپلای مهندسی برق