دروس آزمون و ضرایب آن ها

ضرایب دروس مختلف در گرایش های متعدد ارشد برق یکی از مهم ترین اطلاعاتی است که داوطلبان کنکور ارشد مهندسی برق نیاز دارند.

این ضرایب نشان دهنده این مطلب هستند که هر کدام از این دروس برای هر گرایش از چه اهمیتی برخوردار هستند.

 

در ادامه به بررسی این مطلب پرداخته می شود.


گرایش الکترونیک:

ضرایب دروس در کنکور ارشد مهندسی برق:زبان انگلیسی

مجموعه ریاضیات

(آمار، معادلات، ریاضی مهندسی)

مدارهای الکتریکی 1و2

الکترونیک 1و2   و

سیستم های دیحیتال

ماشین 1و2              و

تحلیل سیستم های انرژی

(بررسی سیستم قدرت سابق)

کنترل خطی

تجزیه و تحلیل

سیگنال و سیستم

الکترومغناطیس
مهندسی برق الکترونیکمدارات مجتمع خطی23341122
افزاره های میکرو و نانو الکترونیک23341122
سیستم های الکترونیک دیجیتال23341122

همانطور که در جدول بالا دیده می شود برای همه زیر گرایش های الکترونیک، ضرایب دروس یکسان است

و شما نیازی به تعیین زیر گرایش خود مانند مدارات مجتمع خطی و یا دیجیتال و نانو الکترونیک ندارید

و صرفا اگر در کنکور ارشد برق به گرایش الکترونیک علاقمند باشید،

ضرایب هر 8 درس برای شما در هر سه زیر گرایش برابر خواهد بود.

طبق جدول فوق و به ترتیب اهمیت توصیه می شود دروس

الگترونیک-دیجیتال و مدار1و2  و مجموعه ریاضیات و زبان در شروع کار مطالعاتی شما قرار بگیرند

و در ادامه می توان بر روی درس سیگنال نیز سرمایه گذاری کرد.


گرایش کنترل:

ضرایب دروس در کنکور ارشد مهندسی برق:زبان انگلیسی

مجموعه ریاضیات

(آمار، معادلات، ریاضی مهندسی)

مدارهای الکتریکی 1و2

الکترونیک 1و2   و

سیستم های دیحیتال

ماشین 1و2              و

تحلیل سیستم های انرژی

(بررسی سیستم قدرت سابق)

کنترل خطی

تجزیه و تحلیل

سیگنال و سیستم

الکترومغناطیس
مهندسی برق کنترل23312421
گرایش کنترل در کنکور ارشد برق تنها دارای یک زیر گرایش است
که بعد از اینکه دانشجویان وارد مقطع ارشد شدند بر اساس انتخاب استاد راهنما و موضع تز، زیرگرایش های متفاوتی برای آن ها ایجاد می گردد.
در کنکور ارشد برق برای موفقیت در این گرایش بهتر است که شروع مطالعه با درس های کنترل، مدار، ریاضیات و زبان باشد و در ادامه می توان دروس ضریب 2 را نیز در برنامه گنجاند.

گرایش مهندسی پزشکی

ضرایب دروس در کنکور ارشد مهندسی برق:زبان انگلیسی

مجموعه ریاضیات

(آمار، معادلات، ریاضی مهندسی)

مدارهای الکتریکی 1و2

الکترونیک 1و2   و

سیستم های دیحیتال

ماشین 1و2              و

تحلیل سیستم های انرژی

(بررسی سیستم قدرت سابق)

کنترل خطی

تجزیه و تحلیل

سیگنال و سیستم

الکترومغناطیس

یا

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی بیوالکترونیک23331441
فناوری اطلاعات23331441
گرایش مهندسی پزشکی در کنکور ارشد برق دارای دو زیر گرایش است
که ضرایب دروس برای هر دو یکسان است و نیازی به تعیین زیر گرایش در ابتدای مطالعه وجود ندارد.
برای شروع مطالعه کنکوری در این گرایش بهتر است دروس کنترل یا سیگنال، مدار، الکترونیک یا ریاضی، و زبان در برنامه قرار بگیرد
و در ادامه دروس بیشتر وارد شود. 

گرایش قدرت:

ضرایب دروس در کنکور ارشد مهندسی برق:زبان انگلیسی

مجموعه ریاضیات

(آمار، معادلات، ریاضی مهندسی)

مدارهای الکتریکی 1و2

الکترونیک 1و2   و

سیستم های دیحیتال

ماشین 1و2              و

تحلیل سیستم های انرژی

(بررسی سیستم قدرت سابق)

کنترل خطی

تجزیه و تحلیل

سیگنال و سیستم

الکترومغناطیس
مهندسی برق قدرتسیستم های قدرت23314211
الکترونیک قدرت و ماشین الکتریکی23314211
برنامه ریزی و مدیریت سیستم انرژی23314211
سامانه برقی و حمل و نقل23314211
گرایش قدرت در کنکور ارشد برق به 4 زیر گرایش تقسیم شده است
برای همین داوطلبان عزیزی که قصد ادامه تحصیل در این زیر گرایش ها را دارند بعد از دروس ضریب 3،
طبق این جدول توصیه می شود که به مطالعه دروس ماشین-بررسی، مدار و ریاضیات و زبان پردازند

گرایش مخابرات:

ضرایب دروس در کنکور ارشد مهندسی برق:زبان انگلیسی

مجموعه ریاضیات

(آمار، معادلات، ریاضی مهندسی)

مدارهای الکتریکی 1و2

الکترونیک 1و2   و

سیستم های دیحیتال

ماشین 1و2              و

تحلیل سیستم های انرژی

(بررسی سیستم قدرت سابق)

کنترل خطی

تجزیه و تحلیل

سیگنال و سیستم

الکترومغناطیس
مهندسی برق مخابراتمخابرات میدان و موج، نوری23321124
مخابرات سیستم23321142
مخابرات امن و رمز نگاری23321142
شبکه های مخابراتی23321142

گرایش مخابرات در کنکور ارشد برق شامل 4 زیر گرایش می باشد که بجز گرایش “مخابرات میدان، موج و مخابرات نوری”

سایر گرایش ها ضرایب یکسانی در دروس کنکوری دارا می باشند.

عمده تفاوت این گرایش با بقیه گرایش ها بر سر درس بسیار مهم و ضریب 4 مغناطیس می باشد که در گرایش الکترومغناطیس ضریب 4 دارد،

در حالی که سایر زیر گرایش ها در درس سیگنال دارای ضریب 4 می باشند.

به داوطلبان کنکور ارشد برق توصیه می شود که برای شروع حتما

درس های مدار، ریاضیات و زبان و بسته به گرایش سیگنال یا مغناطیس را وارد بر نامه خود کنند

و در ادامه و در صورتی که برنامه به آنها اجازه داد، سایر دروس را نیز مطالعه کنند

کانال تلگرام مشاور برق
مرجع صوتی پرسش و پاسخ سوالات مشاوره ای کنکور ارشد و دکتری و اپلای مهندسی برق