نرم افزار تخمین رتبه کنکور ارشد برق به صورت رایگان

یکی ازمهم ترین چالش های داوطلبان کنکور تخمین رتبه کنکور ارشد برق با توجه به درصدهای احتمالی است. به همین منظور و با توجه به استقبال خوبی که داطلب های سال قبل از طرح مشاوره انتخاب رشته داشتند و کارنامه های خود را برای انتخاب رشته رایگان در اختیار من قرار دادند. پایگاه داده بسیار غنی و جامعی تشکیل شد که به کمک دانشجویان رشته مهندسی کاپیوتر دانشگاه صنعتی شریف نرم افزار تخمین رتبه رایگان تدوین شد.

لینک ورود به سامانه تخمین رتبه:

تخمین رتبه کنکور ارشد برق

 

البته شما میتوانید در این لینک بخشی ازکارنامه های کنکور ارشد برق 97 را مشاهده کنید.

به امید موفقیت همه مون

احمد یاراحمدی

دانشجوی دکتری مهندسی برق الکترونیک در دانشگاه تربیت مدرس

و مشاور تخصصی کنکور ارشد ودکتری مهندسی برق از سال91

کانال تلگرام مشاور برق
مرجع صوتی پرسش و پاسخ سوالات مشاوره ای کنکور ارشد و دکتری و اپلای مهندسی برق