بودجه بندی سوالات کنکور ارشد برق

بودجه بندی سوالات کنکور ارشد برق

ارشد برق نیز مانند سایر کنکور ها دارای بودجه بندی مشخصی برای طراحی تست است.

بودجه بندی سوالات هر فصل از هر کتاب در آزمون، همیشه یک مسئله مهم می باشد.

به همین دلیل، بنده سال گذشته برای اولین بار  اقدام به  بررسی سوالات کنکور ارشد رشته مهندسی برق از سال 91 تا 96 کردم.

که نتیجه آن بودجه بندی زیر گردید که به ترتیب دروس بیان میگردد.

البته چنانچه حوصله مطالعه متن زیر را ندارید میتوانید مالتی مدیای بودجه بندی دروس کنکور ارشد رشته مهندسی برق را در فیلم زیر مشاهده کنید. 

بودجه بندی سوالات کنکور ارشد برق


کنکور ارشد رشته برق دارای دو بخش عمومی و تخصصی برای هر گرایش است.

ارشد برق دارای دو بخش عمومی و تخصصی است.

بخش عمومی شامل  درس های زبان، ریاضیات و مدار است.

بخش تخصصی شامل دروس تخصصی هر گرایش  است.

الکترونیک-دیجیتال، ماشین-بررسی، الکترومعناطیس، کنترل، سیگنال-سیستم و در نهایت مقدمه ای بر مهندسی پزشکی .


زبان:

این درس در کنکور ارشد برق تقریبا رویه مشخص و ثابتی دارد و از دو بخش عمومی و تخصصی تشکیل شده است.

بخش عمومی شامل 10 سوال واژگان و 5 سوال کلوز تست خواهد بود.

بخش تخصصی 15 سوال و شامل 3 متن تخصصی در گرایش های مختلف کنکور ارشد برق است


ریاضی:

ریاضی در کنکور ارشد برق از سه درس ریاضی مهندسی، آمار و معادلات دیفرانسیل تشکیل شده است که در زیر بودجه بندی هر کدام از این سه درس دیده می شود:

از سال 96 در کنکور ارشد برق از هر کدام از سه درس فوق 5 سوال در کنکور مطرح می گردد.

ریاضیات مهندسی۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶جمع
(۷ سوال)(۶ سوال)(۷  سوال)(۶ سوال)(۶ سوال)(۵ سوال)
انتگرال و تبدیل فوریه۱۱۲۱۱۱۷
مشتقات جزیی (PDE)۳۲۳۳۲۱۱۴
نگاشت۱۱۱۰۰۱۴
انتگرال‌های مختلط و کاربرد مانده ها در محاسبه انتگرال۱۱۱۲۲۱۸
آنالیز مختلط۱۱۰۰۱۱۴

 

 

معادلات دیفرانسیل ۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶جمع
(۳ سوال)(۴سوال)(۳ سوال)(۴ سوال)(۴ سوال)(۵ سوال)
تبدیل لاپلاس۱۰۰۰۰۱۲
معادلات مرتبه اول۰۱۱۱۱۱۵
معادلات مرتبه دوم۱۱۱۱۱۲۷
سری های توانی، توابع بسل و لاگرانژ۱۲۱۲۲۱۹

 

 

آمار و احتمالات مهندسی۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶جمع
(۲ سوال)(۲ سوال)(۲ ) سوال(۲ سوال)(۲ سوال)(۵ سوال)
آنالیز ترکیبی و احتمال۱۱۱۱۱۲۷
امید ریاضی، متغیرهای تصادفی و توزیع۱۱۱۱۱۳۸

برای دسترسی به مجموعه ای بی نظیر از صدها سوال و جواب مشاوره ای  میتوانید عضو کانال مشاور برق بشوید

@Moshaverebargh


سیستم های دیجیتال (مدار منطقی):

درس بعدی که در 2 سال اخیر در کنکور ارشد برق اهمیت بسیاری برای داوطلبان گرایش الکترونیک در کنکور ارشد دارد، دیجیتال است که در زیر بودجه بندی این درس دیده می شود:

مدارهای منطقی و سیستم های دیجیتال ۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶جمع
(سوال)(۱۲ سوال)(۱۲ ) سوال(۱۲ سوال)(۱۲  سوال)(۶ سوال)
سیستم‌ها و مبناهای عددی۰۱۰۰۱۰۲
طراحی و ساختارهای مدارات منطقی۱۲۲۱۲۲۱۰
ساده‌سازی توابع منطقی۲۱۱۱۱۱۷
مدارهای منطقی ترکیبی۳۳۳۳۳۱۱۶
واحدهای منطقی ترتیبی۲۲۲۳۲۰۱۱
مدارهای منطقی ترتیبی۴۳۳۴۳۱۱۸
برنامه نویسی سخت افزار۰۰۱۰۰۱۲

 


ماشین:

یکی از مهم ترین دروس بچه های گرایش قدرت در کنکور ارشد برق ماشین است که البته در 2 سال اخیر با کاهش تعداد تست ها اندکی قدرت خود را از دست داده است ولی کماکان برای داوطلبان گرایش قدرت اولین حرف را زده و مهم ترین درس ان ها می باشد.

 ماشین های الکتریکی (1) و (2)۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶جمع
(سوال)(۱۲ سوال)(۱۲ ) سوال(۱۲ سوال)(۱۲ سوال)(۱۰ سوال)
ماشین های الکتریکی ۱ :۶۶۶۶۶۵۳۵
مدارهای مغناطیسی و مبدل های الکترومکانیکی۳۲۳۲۳۲۱۵
ماشین DC۳۴۳۴۳۳۲۰
ماشین های الکتریکی ۲ :۶۶۶۶۶۵۳۵
ترانسفورماتورها۳۳۳۳۳۲۱۷
ماشین های القایی و آسنکرون۳۳۳۳۳۳۱۸

 

برای دسترسی به مجموعه ای بی نظیر از صدها سوال و جواب مشاوره ای  می توانید عضو کانال مشاور برق بشوید

@moshaverebargh


تحلیل سیستم انرژی (بررسی):

این درس که قبلا به عنوان درس بررسی 1 در کنکور ارشد برق مطرح می شد، در 2 سال اخیر و بعد از تغییرات ناگهانی سال 96 بشدت آسیب دید و از یک درس عادی ضریب 3 با 12 سوال به درسی ضریب 4 البته با تعداد سوالات کمتر (5 سوال) و در زیر سایه ماشین قرار گرفت. البته هنوز هم ارزش خود را به عنوان یک درس ضریب 4 دارد و نیاز به توجه وافری به این درس می باشد.

 

  بررسی سیستم های قدرت ۱۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶جمع
(۱۲ سوال)(۱۲ سوال)(۱۲ ) سوال(۱۲ سوال)(۱۲ سوال)(۵ سوال)
مفاهیم اساسی سیستم‌های قدرت۲۲۲۱۱۰۸
پارامترهای خطوط انتقال۲۲۲۱۲۱۱۰
مدل و عملکرد خط انتقال۶۷۶۷۶۳۳۵
مدل‌سازی عناصر سیستم های قدرت و محاسبه ماتریس‌های شبکه۰۰۱۲۲۰۵
پخش بار۱۰۱۱۱۱۵
سیستم های توزیع۱۱۰۰۰۰۲

 

 


سیگنال ها و سیستم ها:

درس مهم گرایش مخابرات سیستم در کنکور ارشد برق که دارای ضریب 4 برای داوطلبان این گرایش می باشد و به لحاظ آماری و تجربه می شود اعلام کرد که درسی خوش درصد است و می توان با برنامه ریزی درست در این درس درصد بالای 50 را کسب کرد.

 تجریه و تحلیل سیگنال-سیستم۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶جمع
(سوال)(۱۲ سوال)(۱۲ ) سوال(۱۲ سوال)(۱۲ سوال)(۱۲ سوال)
خواص سیگنال ها و سیستم ها۲۲۰۳۲۲۱۱
سیستم های خطی تغییرناپذیر با زمان و بررسی ویژگی های آنها۳۲۴۳۲۳۱۷
سری فوریه سیگنال های گسسته و پیوسته۳۲۱۲۴۲۱۴
تبدیل فوریه سیگنال های پیوسته و گسسته۲۳۴۲۳۳۱۷
تبدیل لاپلاس و Z۱۳۳۲*۱۱۱۱
فیلتر۱۰۰*یک سوال مشترک با تبدیلZ۰۱۲

 

برای دسترسی به مجموعه ای بی نظیر از صدها سوال و جواب مشاوره ای  می توانید عضو کانال مشاور برق بشوید

@moshaverebargh


کنترل خطی:

درس کنترل در طول سالیان اخیر در کنکور ارشد برق بشدت مفهومی شده است و جزء درس های سخت کنکور ارشد برق بحساب می اید. البته برای داوطلبان گرایش کنترل بدست اوردن نمره بالا در این درس برای قبولی در دانشگاه های تهران اجتباب ناپذیر است.

سیستم های کنترل خطی ۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶جمع
(۱۲ سوال)(۱۲ سوال)(۱۲ ) سوال(۱۲ سوال)(۱۲ سوال)(۱۲ سوال)
مدل‌سازی سیستم‌های مکانیکی و میسون۱۱۱۱۱۱۶
پایداری و معیار راث۰۱۱۲۰۱۵
پاسخ حالت دائم۲۱۱۳۲۲۱۱
مکان هندسی ریشه‌ها۱۱۲۱۲۲۹
پاسخ گذرا۲۳۳۲۱۳۱۴
پاسخ فرکانسی۴۳۴۳۳۳۲۰
 (دیاگرام بود، نمودار قطبی، معیار پایداری نایکویست، کنترل کننده).
روش های جبران سازی۱۱۰۰۲۰۴
حساسیت۱۱۰۰۱۰۳

 


مدار:

یکی از مهم ترین درس ها در همه گرایش ها در کنکور ارشد برق و پایه این رشته، درس مدار می باشد و همه داوطلیان جدی کنکور ارشد برق باید برنامه ریزی ویژه ای بر روی این درس داشته باشند زیرا درسی است که می توان از آن نمره خوب و بالای 40 درصد گرفت و از طرفی در همه گرایش ها ضریب 3 دارد.

مدارهای الکتریکی (1) و (2)۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶جمع
(۱۲ سوال)(۱۲ سوال)(۱۲ سوال)(۱۲ سوال)(۱۲ سوال)(۱۵ سوال)
مبانی مدارهای الکتریکی، مدارهای مقاومتی و معادل تونن و نورتن (۱)۲۱۰۱۲۲۸
مدارهای مرتبه اول و دوم (۱)۳۱۲۱۱۱۹
حالت دایمی سینوسی (۱)۱۲۱۲۱۴۱۱
عناصر تزویج کننده و مدارهای تزویج شده (۱)۰۲۲۲۱۲۹
روش های منظم در حل مدارات الکتریکی و گراف ها (۲)۱۱۱۰۱۱۵
حل مدارات الکتریکی به کمک لاپلاس (۲)۰۰۰۰۱۰۱
معادلات فضای حالت (۲)۱۱۱۱۱۱۶
توابع انتقال و شبکه و قضایای شبکه (۲)۱۱۱۱۲۱۷
فرکانس های طبیعی (۲)۱۱۲۱۱۳۹
دوقطبی ها (۲)۱۱۱۱۱۰۵
مدارهای غیر خطی (۲)۱۱۱۲۰۰۵

 


الکترونیک

درس اصلی گرایش الکترونیک که در سال های اخیر و بعد از ادغام شدن با درس دیجیتال اندکی ارزش خود را در کنکور ارشد برق از دست داد ولی کماکان به عنوان درسی مهم در این گرایش خود نمایی می کند.

 

 الکترونیک۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶جمع
(۱۲ سوال)(۱۲ سوال)(۱۲ سوال)(۱۲ سوال)(۱۲ سوال)(۹سوال)
الکترونیک ۱ :۴۴۳۴۵۳۲۳
مدارهای دیودی۱۱۱۲۰۰۵
تحلیل DC ترانزیستورهایBJT و FET۱۲۰۰۲۱۶
تحلیل AC و مقاومت ورودی و خروجی مدارات ترانزیستوری۸۸۹۸۷۶۴۶
الکترونیک ۲ :۸۸۹۸۷۶۴۶
تقویت کننده عملیاتی۲۱۱۱۱۱۷
*مشترک با دیود
منابع جریان۰۱۱۱۱۱۵
تقویت کننده های تفاضلی</td >۲۲۳۳۲۲۱۴
فیدبک۲۲۲۲۱۱۱۰
تقویت کننده های توان۱۱۲۱۲۱۸
*مشترک با دیود
تنظیم کننده های ولتاژ۱۱۰۰۰۰۲

 

برای دسترسی به مجموعه ای بی نظیر از صدها سوال و جواب مشاوره ای  می توانید عضو کانال مشاور برق بشوید

@moshaverebargh

 


الکترومغناطیس:

درس سخت و مفهومی در گرایش مخابرات میدان در کنکور ارشد برق که باعث شده هر کسی جرات پاسخ دهی به این درس را نداشته باشد و در نتیجه برای گرایش هایی که این درس در آن ها ضریب 2 می باشد برگ برنده خواهد بود.

 الکترومغناطیس ۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶جمع
(۱۲ سوال)(۱۲ سوال)(۱۲ ) سوال(۱۲ سوال)(۱۲ سوال)(۱۲ سوال)
بخش الکتریسیته:۶۷۶۶۷۶۳۸
میدان و شار الکتریکی۱۲۱۱۱۱۷
پتانسیل و انرژی الکتریکی۱۱۱۱۲۱۷
عایق ها و شرایط مرزی۱۱۱۱۱۱۶
گشتاور و نیروی الکتریکی۱۱۱۱۱۱۶
خازن ها۱۱۱۱۱۱۶
حل معادله لاپلاس و روش تصویر۱۱۱۱۱۱۶
بخش مغناطیس:۶۵۶۶۵۶۳۴
جریان و مقاومت مغناطیسی۱۱۱۱۱۱۶
گشتاور دوقطبی مغناطیسی۱۱۱۱۰۱۵
میدان مغناطیسی۱۱۱۱۱۱۶
پتانسیل مغناطیسی برداری و اسکالر۱۱۱۱۱۱۶
مواد مغناطیسی و شرایط مرزی مغناطیسی۱۰۱۱۱۱۵
القاء و شاژ مغناطیسی۱۱۱۱۱۱۶

 

 

 

[/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *