طرح مشاوره طلایی تا زمان برگزاری کنکور دکتری

5,000,000 تومان

این طرح مشاوره تا روز کنکور دکتری بر قرار خواهد بود.

(در صورت به تاخیر افتاد کنکور به هر دلیلی، هزینه مازاد دریافت نخواهد شد)

در این طرح هر هفته یک جلسه مشاوره تلفنی خواهیم داشت.

زمان جلسه با شما هماهنگ خواهد شد و مشاور تماس خواهد گرفت

در این طرح مشاوره ای محدودیتی در مدت زمان جلسه نخواهد بود

و هر جلسه مشاوره تا پایان مسایل مطرح شده توسط شما ادامه خواهد یافت

روند مطالعاتی در این طرح بررسی و برنامه ارایه خواهد شد.

برای داشتن طرح مشاوره تا کنکور دکتری این محصول را انتخاب نمایید.

در طول فرایند خرید در صورت تمایل می توانید مشاور خاص مد نظر خود را انتخاب نمایید

و یا به مشاور برق اجازه دهید که با توجه شرایط مشاوران، مشاور مورد نظر را انتخاب نماید.

برای داشتن جلسه مشاوره مورد نظر شما، مشاوران زیر در دسترس هستند:

 1. آقای احمد یاراحمدی

نتایج طرح های مشاوره ای:

در این صفحه میتوانید نتایج طرح مشاوره کنکور 1400 را مشاهده نمایید (بزودی).

در این صفحه میتوانید نتایج طرح مشاوره کنکور 1399 (استاد یاراحمدی و استاد عابدی) را مشاهده نمایید.

در این صفحه میتوانید نتایج طرح مشاوره کنکور 1398 (استاد یاراحمدی و استاد عابدی) را مشاهده نمایید.

در این صفحه میتوانید نتایج طرح مشاوره کنکور سال 1397 (استاد یاراحمدی) را مشاهده نمایید.

در این صفحه میتوانید نتایج طرح مشاوره کنکور سال 1396 (استاد یاراحمدی) را مشاهده نمایید.

 

نظرات:

در این صفحه می توانید نظرات اعضای طرح مشاوره 1400 را مشاهده نمایید (بزودی).

در این صفحه می توانید نظرات اعضای طرح مشاوره 1399 (استاد یاراحمدی) را مشاهده نمایید

در این صفحه می توانید نظرات اعضای طرح مشاوره 1398 (استاد یاراحمدی) را مشاهده نمایید

ویژگی های طرح مشاوره:

مشاهده توضیحات طرح مشاوره استاد یاراحمدی

ویژگی های طرح مشاوره:

 • برنامه گام به گام به صورت فردی و مخصوص هر داوطلب خواهد بود.
 •  به صورت کاملا انعطاف پذیر طراحی می گردد.
 • در برنامه مشخص خواهد بود که در هر روز چه دروسی و چند ساعت بایدمطالعه شوند.
 • در طی طرح مشاوره منابع مناسب برای هر درس معرفی می شود.
 • توضیح کافی درباره هر منبع برای دروس ارائه خواهد شد.
 • وضعیت روحی داوطلبان در  جلسات مشاوره بررسی می گردد.
 • موقعیت و جایگاه واقعی داوطلب و روند پیشرفت او طی جلسات مشاوره بررسی می شود.
 • نتیجه این جلسات عدم ایجاد انتظارات کاذب از یک سو و عدم احساس شکست از سوی دیگر است.
 • وضعیت درسی هر داوطلب در پایان هر هفته بررسی می گردد.
 • در صورت لزوم برای برون رفت از عدم پیشرفت، راهکار لازم ارائه خواهد شد.
 •  همچنین نحوه صحیح مطالعه کنکوری و خلاصه نویسی بیان می گردد.
 • راهکار مناسب برای بهره مندی درست از نتایج کنکورهای سال های قبل ارائه می گردد.
 • نحوه قبولی در دانشگاه های متفاوت بر اساس درصدهای هر داوطلب بررسی می شود.