یک جلسه مشاوره کامل ویژه داوطلبان کنکور و دانشجویان مهندسی برق

200,000 تومان

یک جلسه مشاوره کامل (حداکثر 60دقیقه) برای شما برگزار خواهد شد

زمان جلسه با شما هماهنگ خواهد شد و مشاور تماس خواهد گرفت

در این جلسه در خصوص مسایل مورد نظر شما بحث خواهد شد.

بر اساس توضیحات شما راهکارهای لازم توس مشاور بحث می شود.

برای داشتن یک جلسه مشاوره کامل مشاوره ای  (حداکثر 60دقیقه) این محصول را انتخاب نمایید.

در طول فرایند خرید در صورت تمایل می توانید مشاور خاص و مد نظر خود را انتخاب نمایید

و یا به مشاور برق اجازه دهید که با توجه شرایط مشاوران، مشاور مورد نظر را انتخاب نماید.

برای داشتن جلسه مشاوره مورد نظر شما، مشاوران زیر در دسترس هستند:

  1. آقای احمد یاراحمدی
  2. آقای علی عابدی
  3. آقای محمدعلی عباس نژاد
  4. آقای محمد گنج خانی

نتایج طرح های مشاوره ای:

در این صفحه میتوانید نتایج طرح مشاوره کنکور 1400 را مشاهده نمایید (بزودی).

در این صفحه میتوانید نتایج طرح مشاوره کنکور 1399 (استاد یاراحمدی و استاد عابدی) را مشاهده نمایید.

در این صفحه میتوانید نتایج طرح مشاوره کنکور 1398 (استاد یاراحمدی و استاد عابدی) را مشاهده نمایید.

در این صفحه میتوانید نتایج طرح مشاوره کنکور سال 1397 (استاد یاراحمدی) را مشاهده نمایید.

در این صفحه میتوانید نتایج طرح مشاوره کنکور سال 1396 (استاد یاراحمدی) را مشاهده نمایید.

 

نظرات:

در این صفحه می توانید نظرات اعضای طرح مشاوره 1400 را مشاهده نمایید (بزودی).

در این صفحه می توانید نظرات اعضای طرح مشاوره 1399 (استاد یاراحمدی) را مشاهده نمایید

در این صفحه می توانید نظرات اعضای طرح مشاوره 1398 (استاد یاراحمدی) را مشاهده نمایید