طرح مشاوره نقره ای یک ماهه ویژه کنکور ارشد و دکتری

500,000 تومان

در این طرح به مدت یک ماه از زمان برگزاری جلسه اولیه تحت پشتیبانی مشاور خواهید بود

در طول این طرح مشاوره حداکثر 4 جلسه تلفنی برای شما برگزار خواهد شد.

مدت زمان جلسات مشاوره این طرح حداکثر 30 دقیقه می باشد

زمان جلسه مشاوره با شما هماهنگ خواهد شد و مشاور تماس خواهد گرفت

روند مطالعاتی در این طرح بررسی و برنامه متناسب با روند پیشروی شما ارایه خواهد شد.

برای داشتن طرح مشاوره یک ماهه ویژه کنکور ارشد و یا دکتری این محصول را میتوانید انتخاب نمایید.

در طول فرایند خرید در صورت تمایل می توانید مشاور خاص مد نظر خود را انتخاب نمایید

و یا به مشاور برق اجازه دهید که با توجه شرایط مشاوران، مشاور مورد نظر را انتخاب نماید.

برای داشتن جلسه مشاوره مورد نظر شما، مشاوران زیر در دسترس هستند:

 1. آقای احمد یاراحمدی
 2. آقای علی عابدی
 3. آقای محمدعلی عباس نژاد
 4. آقای محمد گنج خانی

نتایج طرح های مشاوره ای:

در این صفحه میتوانید نتایج طرح مشاوره کنکور 1400 را مشاهده نمایید (بزودی).

در این صفحه میتوانید نتایج طرح مشاوره کنکور 1399 (استاد یاراحمدی و استاد عابدی) را مشاهده نمایید.

در این صفحه میتوانید نتایج طرح مشاوره کنکور 1398 (استاد یاراحمدی و استاد عابدی) را مشاهده نمایید.

در این صفحه میتوانید نتایج طرح مشاوره کنکور سال 1397 (استاد یاراحمدی) را مشاهده نمایید.

در این صفحه میتوانید نتایج طرح مشاوره کنکور سال 1396 (استاد یاراحمدی) را مشاهده نمایید.

 

نظرات:

در این صفحه می توانید نظرات اعضای طرح مشاوره 1400 را مشاهده نمایید (بزودی).

در این صفحه می توانید نظرات اعضای طرح مشاوره 1399 (استاد یاراحمدی) را مشاهده نمایید

در این صفحه می توانید نظرات اعضای طرح مشاوره 1398 (استاد یاراحمدی) را مشاهده نمایید

ویژگی های طرح مشاوره:

مشاهده توضیحات طرح مشاوره استاد یاراحمدی

مشاهده توضیحات طرح مشاوره استاد عابدی (بزودی)

مشاهده توضیحات طرح مشاوره استاد عباس نژاد

مشاهده توضیحات طرح مشاوره استاد گنج خانی 

ویژگی های طرح مشاوره:

 • برنامه گام به گام به صورت فردی و مخصوص هر داوطلب خواهد بود.
 •  به صورت کاملا انعطاف پذیر طراحی می گردد.
 • در برنامه مشخص خواهد بود که در هر روز چه دروسی و چند ساعت بایدمطالعه شوند.
 • در طی طرح مشاوره منابع مناسب برای هر درس معرفی می شود.
 • توضیح کافی درباره هر منبع برای دروس ارائه خواهد شد.
 • وضعیت روحی داوطلبان در  جلسات مشاوره بررسی می گردد.
 • موقعیت و جایگاه واقعی داوطلب و روند پیشرفت او طی جلسات مشاوره بررسی می شود.
 • نتیجه این جلسات عدم ایجاد انتظارات کاذب از یک سو و عدم احساس شکست از سوی دیگر است.
 • وضعیت درسی هر داوطلب در پایان هر هفته بررسی می گردد.
 • در صورت لزوم برای برون رفت از عدم پیشرفت، راهکار لازم ارائه خواهد شد.
 •  همچنین نحوه صحیح مطالعه کنکوری و خلاصه نویسی بیان می گردد.
 • راهکار مناسب برای بهره مندی درست از نتایج کنکورهای سال های قبل ارائه می گردد.
 • نحوه قبولی در دانشگاه های متفاوت بر اساس درصدهای هر داوطلب بررسی می شود.