طرح مشاوره نقره ای یک ماهه 4 جلسه ای ویژه کنکور ارشد برق

160,000 تومان

4 جلسه مشاوره تلفنی 30 دقیقه ای در یک ماه  از ویژگی های طرح مشاوره نقره ای میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • شامل یک برنامه گام به گام به صورت فردی و مخصوص هر داوطلب خواهد بود.
 •  به صورت کاملا انعطاف پذیر طراحی می گردد.
 • در این برنامه مشخص خواهد بود که در هر روز چه دروسی و چند ساعت بایدمطالعه شوند.
 • در طی مشاوره ها منابع مناسب برای هر درس معرفی می شود.
 • توضیح کافی درباره هر منبع برای دروس ارائه خواهد شد.
 • وضعیت روحی داوطلبان در تماس های تلفنی و یا جلسات حضوری بررسی می گردد.
 • در صورت نیاز، مشاوره های انگیزشی برای رسیدن به روحیه مناسب ارایه خواهد شد.
 • موقعیت و جایگاه واقعی داوطلب و روند پیشرفت او طی جلسات مشاوره بررسی می شود.
 • نتیجه این جلسات عدم ایجاد انتظارات کاذب از یک سو و عدم احساس شکست از سوی دیگر، خواهد بود.
 • وضعیت درسی هر داوطلب در پایان هر هفته بررسی می گردد.
 • در صورت لزوم برای برون رفت از عدم پیشرفت، راهکار لازم ارائه خواهد شد.
 •  همچنین نحوه صحیح مطالعه کنکوری و خلاصه نویسی بیان می گردد.
 • راهکار مناسب برای بهره مندی درست از نتایج کنکورهای سال های قبل ارائه می گردد.
 • نحوه قبولی در دانشگاه های متفاوت بر اساس درصدهای هر داوطلب بررسی می شود.